Integritetspolicy

Vi på Mujina uppskattar att du visar intresse för oss och att du besöker www.mujina.se (”webbplatsen”). Vi bryr oss om din integritet och vill informera dig om hur vi kan komma att behandla dina personuppgifter. Vi följer lagarna om hur dina personuppgifter får behandlas - däribland dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

Syftet med integritetspolicyn är att:

 1. förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, t.ex. när du kontaktat oss via vårt kontaktformulär,
 2. säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med den, samt
 3. hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet i enlighet med denna informationsskrift.

Vilka personuppgifter vi samlar in och hur

Vi samlar in personuppgifter om dig när du lämnar information på vår hemsida genom vårt kontaktformulär eller tar kontakt med oss. Det innefattar flera eller samtliga av följande uppgifter:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Företagsnamn
 • Ditt meddelande och informationen du delger oss

När du besöker vår hemsida samlar vi också in icke-personlig information som görs tillgänglig via din webbläsare vid besök på webbplatsen. Det innefattar t.ex. IP-adress, språkinställning, geografisk data, datum och tid samt cookies. De cookies vi använder på webbplatsen samlar endast in avidentifierade uppgifter, som hur du kommer till vår webbplats eller din position.

Ändamålet för behandling av personuppgifter

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter information för att uppfylla ditt behov av kontakten med oss. Det innefattar underlag för att ge dig ett erbjudande, för att vi ska kunna ta kontakt med dig och för att vi ska kunna registrera dig som kund hos oss.

Vi samlar också in avidentifierad data om hur webbplatsen används i syfte för att kunna förbättra den för våra besökare.

Var och hur länge vi sparar dina personuppgifter

Mujina sparar dina personuppgifter så länge som:

 • de är nödvändiga för att kunna uppfylla de ändamål som de behandlas för eller,
 • det krävs enligt gällande lag eller,
 • det krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vad gäller dina kontaktuppgifter behåller vi dessa så länge vi har kontakt med dig. Om du inte har kontaktat oss på tre sammanhängande år raderar vi dina personuppgifter när den tiden har löpt ut.

Dina person- och kontaktuppgifter sparas i de system som vi använder. (Zoho & Matomo)

Tveka inte att höra av dig om du vill få mer information om hur länge, var och varför vi sparar dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som besökare på vår webbplats har du enligt lag rättigheter kring dina personuppgifter. Det innefattar följande:

 • Begäran om radering eller korrigering av uppgifter.
 • Begäran om att få tillgång till vilka personuppgifter som Mujina behandlar.
 • Begäran om överföring av data till en annan part (rätten till portabilitet)
 • Du måste ge samtycke för att vi ska få använda din data.

Ändringar i vår integritetspolicy

Denna sekretesspolicy kan ändras i linje med lagstiftning eller branschens utveckling. Vi kommer inte uttryckligen att informera våra kunder eller webbplatsanvändare om dessa ändringar. Istället rekommenderar vi att du kollar denna sida ibland för eventuella policyändringar.

Work.
 • Portfolio
Contact.
 • info@mujina.se
 • +46762951753
 • GDPR

Läs på svenska

© 2024 Mujina. All rights reserved